Dulle Griet’s veroordeling

De ‘roof voor de hel’ gedaan, maar gearresteerd

Margriet Boonams, diemen heet sGramhans, van Mechelen, overmits dien dat zy nu, in Maendage tsavons lestleden, groote beruerte, commotie ende gerucht van roepene, crytene onder tvolck gemaict heeft voere tcloester vanden Augustynen, daer de Heeren vander Wet innewaeren, sprekende opte selve Heeren injurieuse ende afdragende woerden, daeraf de Heere ende stad wel geinformeert zyn, sal porren, bynnen sonneschyn, uiter stadt ende vryheyt, ende bynnen den derden daghe, uiten Mercgreefscape van Antwerpen, ende doen een pelgrimagie te Nycossien, in Cypres, ende, na brieven daeraf gesonden, nyet weder inne comen, zy en hebben yerts sHeeren ende der stadt gemoeye, op ten put.

Antwerps correctieboek 1513-68, fol. 20. Orthografisch enkel de w > ui voor leesbaarheid. Geciteerd in Antwerps Archiefblad VII, p. 126. Datum 13/10/1522.

Voor meer achtegrond, lees het verhaal van deze woedende Griet (Margriet Boonams).

https://website.procant.be/dulle-griet-schiet-in-actie/

Haar ‘roof voor de hel’ (samen met een menigte andere vrouwen) bestond erin dat ze op 29 september 1522 de hervormingsgezinde prior Hendrik van Zutphen met geweld heeft bevrijd uit het Sint-Michielsklooster, weggegrist (geroofd) voor de mond der hel (=de inquisitie).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *