400 jaar Annuntiaten: verjaardagsfeest in Protestantse kerk

Alles wat we hebben, hebben we gekregen.

Gekregen: één laat-gothische kloosterkerk

  1. van de Zusters Annuntiaten (zonder hun geloof en visie had deze kerk er nooit gestaan). Gebouwd tussen 1615-1620
  2. van de overheid der Verenigde Nederlanden en de Stad Antwerpen (zij stonden in onderling overleg het militairdomein (= grond en gebouwen van het Annuntiatenklooster)  af aan het consistorie van de Hervormde gemeente te Antwerpen. 1815-1821
  3. van de Duitse Lutherse Antwerpenaren een volledig nieuw interieur, incl. artistiek hoogstaande figuratieve glasramen en orgel. 1904-1909

Logisch dat wij op 30 augustus 2015 een groot verjaardagsfeest hebben gevierd. Enkel het vuurwerk ontbrak eraan: 400 jaar eerste steen ! Vol dankbaarheid vierden wij dit samen met de Zusters Annuntiaten, de bisschop, de burgemeester en een grote menigte volks.

voor foto’s en feestprogramma: www.procant.be

Achtergrond: Toen de protestanten 200 jaar geleden aan koning Willem I om een eigen kerkgebouw vroegen, stuurde Willem deze vraag met een persoonlijke aanbeveling meteen door naar de ‘Raad voor de zaken van de Hervormde Eredienst’. Daar werd dus positief op ingegaan en na twee mislukte opties werden de onderhandelingen opgestart met de Stad Antwerpen, over de ter beschikking stellingen van de gronden en de gebouwen (of wat ervan over was) van het ‘gesupprimeerde klooster der Annuntiaten’ aan de Lange Winkelstraat. Dat ging niet zonder slag of stoot, maar in 1818 werd de deal afgerond en koning Willem I acteerde het besluit in 1819. De verbouw nam enige tijd in beslag. De dragende structuurelementen moesten worden hersteld (m.n. dak en steunberen, waarbij de spiegelvelden werd ontdaan van hun gothische versiering), verwijdering van het ‘verdiep’ in de kerk (nonnenkoor) en plaatsing van twee tribunes in de kerk (boven de ingang – zitplaatsen, en boven het koor – orgelgalerij). De koorvensters waren dichtgemetst. In 1821 werd het gebouw, nu een sobere preek-tempel, feestelijk in gebruik genomen. Een spectaculaire groei van de gemeenteleden volgde. 8 jaar later moest men op zoek naar een grotere kerk. De Belgische omwenteling kwam ertussen.